De verkoop is begonnen!

April 2023. Nu het zover is dat we kunnen gaan starten met de verkoop en ook de bouw van de woningen binnenkort gaat beginnen, is het tijd voor een korte terugblik.

Al in de 13e en 14e eeuw blijkt de locatie bewoond te zijn geweest. Tijdens het onlangs uitgevoerde archeologisch onderzoek zijn hier paalsporen, kuilen en greppels gevonden, die aantonen dat hier een boerderij gestaan heeft. Bijna anderhalve eeuw geleden is in 1886 door de familie Biemans hier ook weer een boerderij gebouwd. Deze boerderij is in de loop der jaren een aantal keer verbouwd, maar heeft de tand des tijds niet goed doorstaan. Deze verkeerde in dermate verouderde en vervallen staat, dat alleen nog sloop restte om zo plaats te kunnen maken voor nieuwe woningen. In 2018 is de boerderij door Vexpro aangekocht, waarna in 2019 groen licht van de gemeente Breda is verkregen om de plannen verder uit te gaan werken die de bouw van 5 patiowoningen en 2 grondgebonden woningen en 2 starters bovenwoningen locatie mogelijk zouden maken. De afgelopen jaren hebben dan ook in het teken gestaan van het ontwerpen van de woningen en openbare ruimte, het wijzigen van het bestemmingsplan en het aanvragen van de diverse benodigde vergunningen. Dit alles om in juni aanstaande te kunnen gaan starten met de bouw van de eerste woningen. 

En de projectnaam Clazina Biemanserf? Door de gemeente Breda is in samenspraak met de Heemkundekring Op de Beek een toepasselijke naam voor de nieuwe zijstraat van de Beeksestraat bedacht, waaraan de patiowoningen komen te liggen. Ook het bouwproject draagt deze naam: Clazina Biemanserf. De naamgeving is een verwijzing naar Clazina Biemans (1885-1943), een missiezuster uit Prinsenbeek, en refereert tevens aan de eerste eigenaar van de laatste boerderij, de familie Biemans.